اقتصاد

بخشودگی صد در صدی جرائم مالیاتی قابل بخشش در قانون مالیات های مستقیم

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از تفویض اختیار در خصوص بخشودگی صد در صدی جرائم مالیاتی قابل بخشش در قانون مالیات های مستقیم برای عمکلرد 98 و بعد از آن خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،فیروز شکوری با اشاره به بخشنامه مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال1401 از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شد.

شکوری با اعلام اینکه حداکثر درصد بخشودگی جرائم برای عملکرد سال/دوره مربوط به سال 1398 و بعد از آن با صد در صد بخشودگی می باشد بیان داشت: تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 31/06/1401 به شرح جدول زیر می باشد.

 عملکرد سال/دوره
1398 و بعد از آن1397139613951394 و قبل از آن
حداکثر درصد بخشودگی جرائم10095858075

این مقام مسئول افزود: درصدهای مذکور در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به چهل (40) درصد برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خاطر نشان شد: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ اول مهر ماه سالجاری، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر به میزان صد در صد می باشد. شایان ذکر است درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی درصد برسد.

شکوری با اشاره به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/1380 برای سالهای 1394 و قبل از آن اظهار داشت: بخشودگی این جرائم در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشند، تا صد درصد امکان پذیر می باشد.

همچنین شکوری اظهار داشت: بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای سالهای 1395 و بعد از آن متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی(میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق.م.م و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صددرصد امکان پذیر می باشد.

شکوری خاطر نشان شد: بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف هفتصد میلیون ریال بدون رعایت درصدهای فوق میسر می باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 ق.م.م در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/دوره/منبع) تا صد درصد به مدیران کل تفویض اختیار شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی مودیان اظهار داشت: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی سال/دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین گردیده است.

وی خاطر نشان شد: به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته خواهد شد تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م برسد.

این مقام مسئول با اشاره به بدهی مربوط به مالیاتهای ابرازی مودیان اظهار داشت: قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/دوره مربوط، حداکثر زمان تقسیط بدهی مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین شده است.

این مقام مسئول تاکید نمود: حداقل معادل بیست درصد(20%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول خواهد شد.

در خاتمه مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اظهار داشت: تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط بوده و در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام خواهد نمود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا