با ما همراه باشید
کرونا موزه‌های سه شهر استان زنجان را به تعطیلی کشاند کرونا موزه‌های سه شهر استان زنجان را به تعطیلی کشاند

اجتماعی

کرونا موزه‌های سه شهر استان زنجان را به تعطیلی کشاند

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان از تعطیلی موزه‌های سه شهرستان ابهر، خدابنده و زنجان خبر داد.