با ما همراه باشید
سرزمین‌های اسلامی جای امنی برای دشمنان نیست سرزمین‌های اسلامی جای امنی برای دشمنان نیست

سیاست

سرزمین‌های اسلامی جای امنی برای دشمنان نیست

سردار سلامی با تاکید بر اینکه وقایع جهان امروز قابل کتمان نیست و همه چیز در لحظه به جهان مخابره...

مطالب بیشتر