با ما همراه باشید
مردم قهرمان اصلی فتح خرمشهر هستند مردم قهرمان اصلی فتح خرمشهر هستند

اقتصاد

مردم قهرمان اصلی فتح خرمشهر هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان گفت:مردم قهرمان اصلی فتح خرمشهر هستندو یکی از ویژگی‌های این عملیات آن بود...

تبلیغات