با ما همراه باشید
شهادت قلّه است و قلّه بدون دامنه معنا ندارد شهادت قلّه است و قلّه بدون دامنه معنا ندارد

اقتصاد

شهادت قلّه است و قلّه بدون دامنه معنا ندارد

رهبر انقلاب با بیان اینکه هر قلّه‌ای یک دامنه‌ای دارد و بسیاری از مردم آرزوی رسیدن به آن قلّه را...