با ما همراه باشید
پرداخت سه هزار فقره تسهیلات بدون ضامن در زنجان پرداخت سه هزار فقره تسهیلات بدون ضامن در زنجان

پزشکی

پرداخت سه هزار فقره تسهیلات بدون ضامن در زنجان

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان زنجان گفت: تسهیلات بدون نیاز به ضامن بر اساس اعتبار سنجی مشتریان...