با ما همراه باشید
طرح فروش یک‌ساله ایران خودرو ویژه مهرماه ۱۴۰۰ با کاهش پیش پرداخت طرح فروش یک‌ساله ایران خودرو ویژه مهرماه ۱۴۰۰ با کاهش پیش پرداخت

خودرو

طرح فروش یک‌ساله ایران خودرو ویژه مهرماه ۱۴۰۰ با کاهش پیش پرداخت

در جدیدترین طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو، از مبلغ پیش‌پرداخت کاسته شده است. این موضوع می‌تواند به ضرر خریدار باشد.